Thử thách 1

Khoảnh khắc “chill” nhất

Biển không đủ xanh, cát không đủ trắng nhưng Nam Định đã mê hoặc tôi thế này đây.