Thử thách 1

Khoảnh khắc “chill” nhất

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đó không chỉ là những trải nghiệm bạn có được sau này, mà còn là những kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ để sau này móm mém nhai trầu, con cái kể về địa danh x - y - z, thì đều tự hào vỗ đùi mà rằng " ngoại đi hết rồi đó con".