Thử thách 1

Khoảnh khắc “chill” nhất

Sau khi lặn xong và chờ tàu quay về, ^.^