Thử thách 1

Khoảnh khắc “chill” nhất

Trà Sư? Ừ ha
Người ta hỏi đi Trà Sư hông? Ừ ha hình như mấy bữa rày chưa có dịp đi chơi chung với nhau vì mần ăn bận bịu quá trời đất hổng có cái thời gian nào để mà đi. Thế là người ta lập nhóm hội họp đi Trà Sư, gom người góp của rồi đi. Mà ừ ha, đi chơi mà sợ cái gì, quăng hết mấy cái chuyện mần ăn kệ tía tụi nó hết đi. Đi sắm vài cái nón, vài đôi guốc, vài bộ đồ. Thế là tụi mình đi.

Thế rồi, ừ ha, người ta đẻ ra nguyên một bộ lookbook, làm bộ ảnh pha-si-on (fashion) phiên bản thôn quê. Lookbook thiệt là hỗn tạp nham vì các thể loại ảnh màu mè cứ gọi là lộn xộn nhưng được cái dàn mẫu không có dáng nhưng rất có tâm.

Mà thiệt tình là cũng không biết đặt tên lút bút là cái gì nên bịa đại cho nó có vần rồi gắn dzô.

Thế là tụi mình đi!