Thử thách 1

Khoảnh khắc “chill” nhất

Ảnh mình do bạn mình chụp ngay gầm cầu Thailand - Laos friendship bridge ngày 30/4/2010.