Thử thách 1

Khoảnh khắc “chill” nhất

Phút chill của hội là khi bọn tôi không ngần ngại khoe cái điên, bệnh hoạn, và khoảnh khắc xuất thần của riêng mình.