Thử thách 1

Khoảnh khắc “chill” nhất

Thế giới đối với tôi bao la và rộng lớn lắm... Tôi bắt đầu xách vali đi khi tuổi đời bước qua con số 30, khi mà tâm hồn đủ cảm nhận hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất xung quanh mình. Tôi yêu những chuyến đi, những nơi tôi đến, những con người tôi đã gặp. Đi để lớn, để yêu thương và để trở về...