Team

Mượt

  • Điểm đến Đồng Bằng Sông Hồng
  • Thành phố Hà Nội - Ninh Bình
  • 20:11 - 30/08/2018

    Lại một ngày dài với những cơn mưa dai dẳng, cả bọn cứ trêu đùa là nhóm mình nên đặt thành nhóm "MƯATEAM" mới đúng chứ chẳng phải "MƯỢTTEAM" vì không có mượt chút nào. Dù thời tiết có ển ương, dù cho những cơn mưa cứ xạo xự ập đến thì tinh thần của mọi người cũng chẳng có chùng bước. Mỗi khoảng khắc điều có giá trị riêng của nó quan trọng là lúc đấy chúng ta làm được những gì và tận hưởng được những gì. #HereWeGo #HereWeGo2018 #dihetVietNamminh #MượtTeam