Team

Mượt

  • Điểm đến Đồng Bằng Sông Hồng
  • Thành phố Hà Nội - Ninh Bình
  • 14:40 - 28/08/2018

    Chúng mình bất đầu đi cùng nhau và hiền lành cùng nhau đi suốt bao mùa nửa. Những hẹn thề không còn có giá trị gì cả, chỉ có những giấc mơ bình yên, những khoảng khắc cùng nhau mềm dịu như ánh mắt nhìn, những nụ cười, những cái ôm, một cái nắm tay...là đủ đầy. Chúng mình không mong mỏi gì hơn, là những ngày đi cùng nhau vui vẻ, một ngày bình thường cũng tròn vẹn đẹp đẽ...là đủ bình yên. #HereWeGo #HereWeGo2018 #dihetVietNamminh #Mượtteam