Team

Strangers

  • Điểm đến Bắc Trung Bộ
  • Thành phố Quảng Bình
  • 10:17 - 07/09/2018

    Chuyến du hành nào cũng đến lúc phải trở về, trở về với cuộc sống đầy đủ wifi và sóng điện thoại, về với bon chen đời thường. Nhưng 1 ngày nào đó, chúng tôi lại đi, đi những chuyến phưu lưu đầy ắp hương vị tuổi trẻ hơn, đi không chỉ để nhìn ra thế kia rộng lớn hơn mà đi để trở về và đi để trưởng thành hơn. #nhữngkẻxalạ #strangers #strangersteam #Herewego #DihetVietNamminh #Herewego2018