Team

Strangers

  • Điểm đến Bắc Trung Bộ
  • Thành phố Quảng Bình
  • 08:06 - 07/09/2018

    Có những cảm xúc chỉ ta chỉ có thể có ở đấy, ta chỉ nhớ khi nhìn lại những tấm ảnh. Nhớ những ngày không có sóng điện thoại, không có chuông báo thức và cũng chẳng có giờ tan tầm, chỉ có chúng tôi với nhau, với chuyến đi của riêng mình ở thiên đường lãng quên - Tú Làn #strangers #strangersteam #Herewego #DihetVietNamminh #Herewego2018