Team

Strangers

  • Điểm đến Bắc Trung Bộ
  • Thành phố Quảng Bình
  • 19:38 - 06/09/2018

    Nhiều khi nghĩ sao người ta cứ hoài niệm về những gì đã diễn ra trong quá khứ, hồi ta còn trẻ và còn ngây ngô, nhưng có một điều chắc chắn là ai trong chúng tôi sẽ luôn nhớ về chuyến đi này. Chuyến đi của #nhữngkẻxalạ nhưng xa nhau lại nhớ đến lạ #strangers #strangersteam #Herewego #DihetVietNamminh #Herewego2018