Team

LIONS

  • Điểm đến Tây Nguyên
  • Thành phố Tây Nguyên
  • 01:36 - 01/09/2018

    Cồng chiêng - âm thanh của đại ngàn ! Hành trình khám phá Tây Nguyên sẽ thật thiếu sót nếu không có âm thanh cồng chiêng linh thiêng , mạnh mẽ , những điệu múa chim công ấn tượng, những màn lắc tay, vai, hông đầy khỏe khoắn ! Khi ngọn lửa được bùng lên cũng là lúc người dân và chúng tôi tay khoác tay , vui vẻ , đoàn kết ! Với người Tây Nguyên, cồng chiêng chính là cái hồn! Con người từ khi sinh ra làm lễ đặt tên, lớn lên cũng có lễ sức khỏe, rồi đến khi trút hơi thở cuối cùng, tiếng cồng chiêng vẫn luôn theo sát ! Với chúng tôi, những người con đất Việt, cũng một phần nào đã trót yêu tiếng cồng chiêng ! Và trong giây phút đó , chúng tôi cảm thấy tự hào về đất nước mình , một đất nước giàu truyền thống và bản sắc văn hóa !