Team

LIONS

  • Điểm đến Tây Nguyên
  • Thành phố Tây Nguyên
  • 00:28 - 31/08/2018

    Chiều hoàng hôn trên hồ Lak! Tìm đâu ra những giây phút nhẹ nhàng , bình yên như này ? Nằm thả mình trên thuyền Độc Mộc để dòng nước đưa ta đi, nhưng đi đâu ? Đi đến nơi không lo âu chứ đâu !