Team

Ngoan

  • Điểm đến Duyên Hải Nam Trung Bộ
  • Thành phố Phú Yên
  • 00:10 - 07/09/2018

    xanh, đỏ, trắng là những màu chủ đạo trên những chiếc thuyền đánh cá của người dân Phú Yên với ước mong đánh bắt đước nhiều cá, ra khơi xa và trở về bình an. Hi vọng những chiếc thuyền ấy cũng đem theo hi vọng của team Ngoan sau cuộc hành trình dài này... #herewego #herewego2018 #dihetVietNamminh #PhuYen #teamNgoan