Top 5 thí sinh có điểm BGK cao nhất

Thí sinh thực hiện thử thách “Thèm gì có nấy” xuất sắc nhất

Buổi hẹn thú vị nhất

Thí sinh thực hiện thử thách “Ăn cùng thần tượng” xuất sắc nhất

Mukbang chính hiệu

Thí sinh thực hiện thử thách “Mukbang wannabe” xuất sắc nhất

500 bài dự thi đầu tiên

Xem danh sách

100 thí sinh thực hiện cả 3 thử thách sớm nhất

Xem danh sách

200 Fans cứng (vote nhiều nhất)

Xem danh sách
500 bài dự thi đầu tiên
100 thí sinh thực hiện cả 3 thử thách sớm nhất
200 Fans cứng (vote nhiều nhất)