Van Amây Nguyen
Ăn là không biên giới <3
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Mãi mãi 1 tình yêu : FOOD

Nếu yêu anh là sai thì em không nguyện đúng.

Nếu yêu anh là mơ thì em không nguyện tỉnh

Nếu yêu là dại khờ thì em vẫn yêu anh.

I LOVE YOU. GREAT FOOD