Trần Thị Kim Tuyến
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Bánh Sầu riêng ngàn lớp Đà Nẵng


Tôi biết đến em ngày hè oi ả

Bạn bè rủ tôi Ăn cả Đà Thành

Nhóm chúng tôi bay nhảy tung hoành

Ăn đủ món trong thị thành sôi động

Tôi mê nhất đường Hoàng Diệu '' cực nóng''

Có món bánh sầu riêng mọng lớp kem

Ăn vào rồi chẳng muốn gì thêm

Ngon khỏi cưỡng, ai ăn rồi sẽ nhớ