Trần công anh
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Xôi mặn

Lần đầu tiên mình trải nghiệm món ăn trên ứng dụng grap. Đặt đúng quán làm rất ngon. Ko chê đâu được. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ các quán trên grap . để trải nghiệm những món ăn ngon nhất