Thịnh Phạm
Ăn tới bến
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Trà sữa The alley


#gockhen

Bỏ qua mọi lời chê em vẫn đi thử trà sữa trân trâu đen ở The Alley và ngọn thực sự các bạn ạ. Trân châu mềm mà còn nóng uống thích lắm. Khuấy lên uống vừa vặn thơm mùi sữa tươi. Nhược điểm lớn nhất là uống nhanh bị ngấy thôi.

9/10