Minh Tâm
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Hạnh phúc nhỏ a

Đôi khi chỉ cần ngồi ăn một miếng bánh và đọc một cuốn sách cũng đủ cho tâm hồn mình được bay bổng và nhẹ nhàng hơn. "Sống hết mình cho ngày hôm nay"