Bảo Ngân Trần
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Bún đậu Gia Di

Nếu cuộc đời bạn toàn mắm tôm. Bạn hãy cứ bình thản order thêm suất bún đậu mà ăn. Biết đâu ăn xong đời lại ném thêm cho bạn ít mắm tôm để ăn tiếp.