Quách Thành Vũ
Vui khỏe sống lành mạnh
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
GrabFood - Đừng bỏ bữa ...!Từ ngày có dịch vụ GrabFood, dường như mọi bữa ăn của tôi luôn đầy đủ và chất lượng. Cần gì Grab nấy, cần đồ ăn - GrabFood. Không bỏ bữa, lười nấu đồ ăn thì lên Grab 1 chạm có ngay. Trời nắng không đi ra chợ nấu đồ thì cũng Grab mà dường như mọi bữa ăn của tôi đều đầy đủ và không bỏ bữa nào. Vì ăn mới có sức khỏe để làm việc được hiệu quả. Cảm ơn Grab .