PT My
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
NHỮNG QUÁN BÁN ĐỒ ÂU NGON HÀ NỘI

Mình là một đứa nghiện đồ âu nên mình thường thích tìm tòi những quán đồ ăn âu ngon. Điển hình là Xofa Cafe, Chops và Alfresco