Nguyễn Thúy
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Thèm chân gà là làm chân gà liền

Tự nhiên thèm chân gà luộc thảo quả chấm muối ớt tự pha đặc biệt. Thế là mình bắt tay vào làm luôn chân gà luộc thảo quả, ngon tuyệt cứ mèo luôn 🐓🐓🐓