Nguyễn Linh Thảo
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Sáng Chủ Nhật ở Xofa của bọn trẻ con sắp xa Hà Nội


Tháng 4 Hà Nội sớm Chủ Nhật nắng chưa gắt. Hai đứa quyết tâm dậy sớm tận hưởng chút hương vị "Hà Nội không vội" trước ngày khăn gói ra đi. 

Musa, Lycheery, Sandwiches kẹp cá ngừ, và Khoai tây chiên. Đồ ra từ từ, hai đứa nhởn nha ăn nguội, chỉ có tâm sự là nhanh.