Ngoc Loan
Có cơm ăn đã là may mắn hạnh phúc lắm rồi.
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Bữa cơm đạm bạc của người nghèo

Có cơm ăn đầy đủ là đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người trên thế giới này,mong sau tất cả mọi người chúng ta đều được hưởng sự ấm no,và hạnh phúc