Lang Hue Nhann
Đồ ăn là chân ái. <3
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Chợ tình 06052019 💕. Đồ ăn khá ngon. Rẻ. Mỗi đĩa 30k. Mận không được giòn lắm. Hiccc. Giờ muốn ăn phải chờ năm sau rồi. >< Chỉ biết review như vậy. Dài hơn không có nghĩ được nữa. Huhu.🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍋🍋🍋🍋🌭🌭🌭🌭🌭🌭🥪🌭🌭🌭🌭🥪🥩🥩🥩🥨🌮🍟🍗🍟🍗🥚🍗🥚🧀🍗🌰🥨🥪🍗🥘🍝🌮🥗🌯🧀🌯🍱🌮🍥🍧🍘🍦🍘🍧🍥🥛🍫🍰🍪🍦🍰🍧🍮🍨🍘🍖🥨🍖🥗🥙🥗🍔🥖🍒🥥🍐🍍🍒🍌🍞🥪🌰🍟🌰🍟🍨🍙🍩🍘🍦🍘🍦🍰🍷🥢🍿🥢🍴🔪🥄🍾🍻🥤🍶🍹🥤🍺🥛🍫🍮🍪🥤🍶🍹🥛🍶🥛🍺🥤🌮🥫🌮🥫🥨🍔🥨🍗🥗🌮🍟🥩🍟🍗🍞🍆🍞🍳🍠🥪🍞🧀🥪🍞🥫🍞🥚🍞🥨🥐🍏🥑🍐🥑🍐🍆�

Chụp bằng foodie.🍓🥥🍏🍅🍏🍅🍠🌶️🍋🍏🍏🍆🥑🍠🍅🌽🥑🍐🌶️🍐🍆🌽🌶️🍏🍞🥚🍞🥚🍞🧀🥖🥙🥫🥗🍗🍚🥙🍲🍕🥘🥗🍖🥗🍩🍮🍪🍮☕🍼🍫🍥🍧🍦🍘🍪🍮🍺🥛🎂🥟🥢🍷🍴🥄🥢🍿🍺🥤🥤🍱🥨🍗🍏🥑🍏🥒🍓🥥🍐🍌🍐🥔🍆🍐