Khánh Nguyên
Người yêu không có cũng không chết. Đồ ăn không có chắc chắn chết . Hạnh phúc là được ăn ( ăn cùng bạn bè còn hạnh phúc hơn)
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Thèm thì phải ăn. Cớm hến xứ Huế


Tôi muốn ăn hết đồ ăn huế