Khánh Anh
Ăn có sức giảm cân! 👍🏻👍🏻
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Gà nhà nướng

 Gà nhà nuôi

Gà nhà làm

 Gà nhà nướng

Bếp nhà nhóm

Tóm lại là đồ ăn có chết cũng phải ăn