Dương Chí Quân
ăn để sau này lăn
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Sữa tươi kem trứng trân châu đường đen - The Alley


Sữa rất thơm béo, trân châu dai rất ngon cùng với đường đen rất thơm và ngọt vừa, kem trứng béo ngậy