Bảo Ngọc Lê
Tổng Vote
0 Vote
Chia sẻ
Phần thi
Thèm gì có nấy
0 Vote
Mình thèm thì lăn vô bếp thôi

Tự nhiên thèm thì mình lăn vô bếp làm thôi. Mặc dù hơi cực nhưng khi thưởng thức thành quả mình làm ra rất đáng.