50
triệu VND
VND
VND
  • JOLIE NGUYEN
  • Nguyễn hoàn hảo
  • Sơn đoàn
Team
Mượt
1 4 9 8 6
vote
vote
vote
có tính
chuyên môn
nhất
DO BAN GIÁM KHẢO
LỰA CHỌN
Team Myst
Team Stranger
20 Triệu VND
tương tác tương tác tương tác
cao nhất
Team Myst
10 Triệu VND

Đi hết Việt Nam Mình

Hãy trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của Việt Nam cùng với 10 đội chơi xuất sắc nhất của Here We Go. Tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng đem vẻ đẹp Việt Nam ra khoe với cả thế giới.


HWG Charts


News