HWG SPECIAL

- Sun Spa Resort - Bãi đá nhảy - Cồn cát Quang Phú - Hang tối, suối Moọc

bản thân tôi luôn muốn được đi khắp mọi nơi , được khám phá , học hỏi biêt nhiều cái mới mẻ , và nhất là luôn muốn đc đi nhiều nơi bên cạnh người mình yêu thương