HWG SPECIAL

Đi không giới hạn!

Chỉ là đi thôi, không giới hạn. Tiền nhiều thì đi nhiều, đi xa, tiền ít thì đi ít, đi gần. Một mình cũng được, đông người cũng được.
Mục đích chuyến đi của mọi người khác nhau, có người đi để trải nghiệm, có người đi để hưởng thụ... với tôi đi để thấy mình nhỏ bé giữa thế giới nhưng không bé nhỏ giữa cuộc đời.