HWG SPECIAL
team

#21

  • Đỗ Vy
  • Võ Mai Linh

Just more than a number

0 Lượt tương tác
chuyến đi Boracay
  • HWG Special - Thử thách 03
    Sau khi làm kiểu tóc ngầu hết sức. Chúng mình ngay lập tức "diện" chúng đi chụp hình...
    Và tạo hình trên cát cũng là một trong những đặc trưng chỉ có Boracay mới có. Đó là sự tỉ mỉ, cần cù và khéo léo của vài nhóm bạn trẻ đã tạo nên một điểm đặc biệt cho Boracay nhỏ xinh. Tranh thủ có kiểu đầu ngầu thì cũng chụp vài tấm ở đây thôiiii !!
    #vuibattanoPhilippines #SaigonManila #bayvoiAirAsia #letthefunshine